Pga Corona-viruset behöver vi tyvärr ställa in den gemensamma gudstjänsten på söndag 15 mars. 

Due to the Coronavirus is the Common Service on Sunday 15 March cancelled.