Ny informationsbroschyr om svenskaundervising, café, matudelning, gudstjänster och verksamhet för asylsökande och nyanlända. 

Informationsbroschyren i pdf-format här.