Vid årsmötet den 20 februari 2017 bytte Hallundakyrkans Ungdom (HKU) namn till Equmenia Hallunda.