Denna webb, equmeniakyrkanhallunda.se, använder inte några kakor och liknande tekonologier utifrån analys som webmaster. Analys är gjord bland annat med "DuckDuckGo Privacy Essentials", "Fou Analytics" och "Blacklight". Därför har denna webb ingen "varning" eller medgivande för kakor etc. Om du vill ha mer information eller ser att detta inte stämmer, var vänlig kontakta Kontaktinfo - Contact info.

This web site, equmeniakyrkanhallunda.se, does not use cookies and simliar technologies, concluded by analyse as webmaster. This analyses has been done with among else "DuckDuckGo Privacy Essentials", "Fou Analytics" and "Blacklight". Therefore does this website not have any "warning" or consent for cookies etc. If you need further information or find this is not correct, please contact Kontaktinfo - Contact info.

pengar nya

Equmeniakyrkan Hallundas ekonomi bygger framför allt på frivilliga gåvor.

Tillhörigheten är gratis, uppgiften är gemensam

Det är gratis att gå på gudstjänst i Equmeniakyrkan Hallunda. Det mesta som händer i kyrkan är gratis, eller har annars en låg avgift (t ex medlemsavgift för ungdomsgrupper). Equmeniakyrkan Hallundas ekonomi bygger framför allt på frivilliga gåvor.

Alla är välkomna, även med tomma fickor. Det är också alldeles gratis att vara medlem i Equmeniakyrkan Hallundas församling, precis som tron och frälsningen som är av nåd (=gratis).

Equmeniakyrkan Hallunda har förstås kostnader som på något vis måste betalas. Pengar behövs för kyrkobyggnaden, stearinljus, lön till pastorn, omkostnader för gudstjänster, konserter, gruppverksamheter och så vidare. Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda (ungdomsföreningen) har skilda ekonomier, men utan församlingens ekonomiska stöttning skulle heller inte ungdomsarbetet fungera.

Equmeniakyrkan Hallundas ekonomi bygger till väsentlig del på frivilliga gåvor. Det behövs många givare för att nå målet!

Pengar som samlas in vid söndagens gudstjänster, som swishas, som skickas via bankgiro, som kommer in genom autogiro eller kyrkoavgift, bildar tillsammans den frivilliga grunden i församlingens ekonomi.

Vill du ekonomiskt bidra till Equmeniakyrkan Hallundas verksamhet?

Du kan ge vid enstaka tillfällen eller regelbundet. Alla sätt fungerar för alla, oavsett om du är medlem eller ej. Tillsammans bygger vi Guds rike. Det är en glädje att få vara med.

Ge din gåva genom:

 • Ge din kollekt under gudstjänsten
 • Sätt in pengar på Equmeniakyrkan Hallundas församlings bankgiro 192-2889
 • Använd Swich, sänd till 123 225 8622
 • Månadsgivande. Det är ett autogirosystem där du själv bestämmer hur mycket du vill ge. Du kan dela upp hur mycket som ska gå till Equmeniakyrkan Hallunda respektive olika gemensamma verksamheter inom Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan Hallundas församlingsnummer: 2613
 • Kyrkoavgift. När du anmält dig tar Riksskatteverket ut 1% av din kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomst till Equmeniakyrkan. Av dessa pengar kan du välja att 70% ska gå vidare till Equmeniakyrkan Hallunda, resten går till andra aktiviteter inom Equmeniakyrkan. Det är enkelt med kyrkoavgiften: pengarna dras från lönen samtidigt med skatten. Du ger på så vis en gåva kontinuerligt utan praktiska problem. Equmeniakyrkan Hallundas församlingsnummer: 2613

Mer information om Månadsgivande (länk till Equmeniakyrkan)

Mer information om Kyrkoavgift (länk till Equmeniakyrkan)

Equmeniakyrkan Hallunda har Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) som inriktning.

Från 2006 inriktar Equmeniakyrkan Hallunda sitt engagemang i världen i huvudsak till Konko-Kinshasa efter den tidigare inriktningen till Indien som startade 1984.

Grundfakta om Demokratiska republiken Kongo:
Statskick: republik
Huvudstad: Kinshasa
Yta: 2 344 885 km2
Befolkning: 55 milj
Religion: katoliker, protestanter, animister, kimbanguister, muslimer
Samarbetskyrka: CEC, Evangelistiska samfundet i Kongo

Kongo gudstjänst under bar himmel. [Foto Svenska Missionskyrkan]
Kongo gudstjänst under bar himmel. [Foto Svenska Missionskyrkan]
Kongo vägarbete pågår. [Foto Svenska Missionskyrkan]
Kongo vägarbete pågår. [Foto Svenska Missionskyrkan]
Kongo vattnet har kommit till Luozi. [Foto Svenska Missionskyrkan]
Kongo vattnet har kommit till Luozi. [Foto Svenska Missionskyrkan]

 

Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda

Vilka är vi?

Församlingen namn är Equmeniakyrkan Hallunda.

 • Vi är helt fria i förhållande till stat och myndighet.
 • Ekonomin bärs upp av medlemmarnas offer och gåvor.
 • Kyrkan är öppen för alla, du väljer själv om du vill vara medlem eller inte.

Namnbyte skedde i februari 2004 från Hallunda frikyrkoförsamling till Hallundakyrkans församling, och till Equmeniakyrkan Hallunda i mars 2016.

Equmeniakyrkan Hallunda är Equmeniakyrkan; kyrkan i Sverige som bildats av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Namnet Equmeniakyrkan tillkom 2013.

Församlingen

Församlingen har själv låtit uppföra byggnaden och vill i den gula träbyggnaden vid Hallunda centrum, med en mångfald aktiviteter, inbjuda till gemenskap och tro. Församlingen har över 200 medlemmar.

Församlingens mål

 • Att aktivt ta ansvar för mission och diakoni i både internationellt och nationellt perspektiv.
 • Att finnas till för gudstjänst, bön, samtal om kristen tro, fördjupning och mognad i kristet lärjungaskap.
 • Att stödja varandra och i förbön bära församlingen.
 • Att finnas till som en mötesplats för människor i Hallundas omgivning och erbjuda en livsbejakande, drogfri och positiv miljö.
 • Att mötas till gemenskap i olika åldersgrupper och tillsammans över åldersgränserna.
 • Att verka för att gemenskapen mellan olika kristna församlingen på orten fördjupas.

Barn- och ungdomsarbetet

Equmenia Hallunda är en fristående förening för barn- och ungdomsarbetet och har samtidigt en nära relation till Equmeniakyrkan Hallunda.

Namnbyte skedde 1984 från SMU i Hallunda till Hallundakyrkans ungdom (HKU), och till Equmenia Hallunda i februari 2017.

Equmenia Hallunda är anslutet till Equmenia; en fristående organisation för ungdomsarbetet inom Equmeniakyrkan i Sverige.

Välkommen till Equmeniakyrkan Hallunda!

I den gula träkyrkan vid Hallunda centrum i Botkyrka kommun finns Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda.

Equmeniakyrkan Hallunda vill vara en mötesplats för alla kristna, med olika kyrkliga traditioner, som söker en livsgemenskap med Jesus Kristus. Tillsammans vill vi växa i vår tro, låta den beröra hela livet och dela tron vidare.

Equmeniakyrkan Hallunda har samlingar på svenska, engelska och urdu, hindi samt punjabi. Välkommen att besöka gudstjänster, andra samlingar och grupper.

Covid-19-hantering från 9 februari 2022


Welcome to Equmeniakyrkan Hallunda!

In this yellow wooden church situated in Hallunda Centrum in Botkyrka Kommun is the Equmeniakyrkan Hallunda and Equmenia Hallunda.

Equmeniakyrkan Hallunda is a meeting place for all Christians with various church traditions that seek a living fellowship with Jesus Christ. We desire to grow together in our faith-letting it affect our whole lives, and to share our message further with others.

Equmeniakyrkan Hallunda have worship and other meetings in Swedish, English and Urdu, Hindi and also Punjabi. Welcome to join our worship services and other meeting opportunities and groups.

Covid-19-hantering från 9 februari 2022