In English

Pages (articles) having content in English.
Sidor (artiklar) som har innehåll på engelska.

A Christmas Message from Pastor Sam
A Christmas Message from Pastor Sam.
An end of year message from Pastor Sam's desk
Bibelstudie- och bönegrupp
Bilder & minnen
Christmas 2018
Christmas Greetings from Pastor Sam
Coronaviruset och Equmeniakyrkan Hallunda
Covid-19: Info 20 nov - tills vidare
Covid-19: Info 30 okt-19 nov 2020
Dags för årsmöten - Time for Annual meetings!
Dokument
End of a Season
Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda
Follow Pastor Sam's program live streamed on gicfamily.org
For You
Forgiveness
From Pastor Sam's desk
From Pastor Sam's Desk
From Pastor Sam's desk
From Pastor Sam's Desk
From Pastor Sam's desk Feb 2018
From Pastor Sam's Desk, Sep 2019
God is in full control
God with us
Grundkurs i kristen tro / Basics of Christian faith
Gudstjänst / Worship
Happiness Club
In Celebration of God's Faithfulness
In English
Informationsfolder
Integritet
Jesus and His life
Jubileumsåret 2018 - Jubilee Year 2018
Medarbetare - Staff
Media
My Lord, My Love
Nyanställd med fokus på barn och unga
O come let us adore Him! A Christmas greeting from my desk.
Ord
Överblicksfolder all verksamhet / Overview folder all activities
People of God
Play
Postponed - framflyttat: Congregation´s annual meeting - församlingens årsmöte
Postponed - framflyttat: Youth organisation annual meeting - ungdomsföreningens årsmöte
Program
Programblad
Söndagsskola
Språkgrupper
Summer - Sommar
Svenskaundervisning / Swedish Class
Testimony & Music Service
Tisdagskören / Tuesday Choir
Välkommen till svenska språkgruppen
Verksamhet
Welcome to the Indo-Pak congregation
Welcome to the International congregation