--- In English pages ---

In English

Pages (articles) having content in English.
Sidor (artiklar) som har innehåll på engelska.

Medarbetare - Staff 30 Maj 2023
Lessons from the summer sunlight 28 Maj 2023
Programblad 27 Maj 2023
Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda 13 april 2023
What Bible teaches? 02 februari 2023
Welcome to the year of absolute dependence 02 februari 2023
Svenskaundervisning / Swedish Class 28 november 2022
Happiness Club 28 november 2022
Grundkurs i kristen tro / Basics of Christian faith 26 september 2022
Bibelstudie- och bönegrupp 26 september 2022
The count down has begun 26 september 2022
Love of God 26 september 2022
Tisdagskören / Tuesday Choir 27 juni 2022
Välkommen till svenska språkgruppen 19 mars 2022
Welcome to the International congregation 19 mars 2022
Welcome to the Indo-Pak congregation 19 mars 2022
In English 19 mars 2022
God is in full control 27 november 2021
In Celebration of God's Faithfulness 27 november 2021
Informationsfolder 20 augusti 2021
Play 15 juni 2021
Gudstjänst / Worship 14 juni 2021
Söndagsskola 14 juni 2021
Integritet 31 Maj 2021
Postponed - framflyttat: Youth organisation annual meeting - ungdomsföreningens årsmöte 21 februari 2021
Postponed - framflyttat: Congregation´s annual meeting - församlingens årsmöte 21 februari 2021
Media 04 december 2020
Covid-19: Info 20 nov - tills vidare 19 november 2020
Covid-19: Info 30 okt-19 nov 2020 01 november 2020
Coronaviruset och Equmeniakyrkan Hallunda 06 september 2020
Summer - Sommar 01 juli 2020
God with us 10 januari 2020
Christmas Greetings from Pastor Sam 10 januari 2020
People of God 01 september 2019
From Pastor Sam's Desk, Sep 2019 01 september 2019
Bilder & minnen 07 augusti 2019
Dokument 02 juli 2019
Verksamhet 01 juli 2019
Program 01 juli 2019
Språkgrupper 01 juli 2019
Ord 01 juli 2019
From Pastor Sam's desk 01 juli 2019
Testimony & Music Service 01 juli 2019
End of a Season 01 juli 2019
A Christmas Message from Pastor Sam. 01 juli 2019
Follow Pastor Sam's program live streamed on gicfamily.org 01 juli 2019
From Pastor Sam's Desk 01 juli 2019
An end of year message from Pastor Sam's desk 01 juli 2019
From Pastor Sam's desk 01 juli 2019
From Pastor Sam's Desk 01 juli 2019
A Christmas Message from Pastor Sam 01 juli 2019
From Pastor Sam's desk Feb 2018 01 juli 2019
O come let us adore Him! A Christmas greeting from my desk. 01 juli 2019
Forgiveness 01 juli 2019
My Lord, My Love 01 juli 2019
Jesus and His life 01 juli 2019
For You 01 juli 2019
Christmas 2018 01 juli 2019
Jubileumsåret 2018 - Jubilee Year 2018 01 juli 2019
Nyanställd med fokus på barn och unga 01 juli 2019
Dags för årsmöten - Time for Annual meetings! 01 juli 2019
Överblicksfolder all verksamhet / Overview folder all activities 01 juli 2019