In English

Pages (articles) having content in English.
Sidor (artiklar) som har innehåll på engelska.

Asylsökande och nyanlända 13 april 2019
Bibelstudie- och bönegrupp 13 april 2019
Happiness Club 13 april 2019
Programblad 12 april 2019
Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda 24 januari 2019
O come let us adore Him! A Christmas greeting from my desk. 21 december 2018
Christmas 2018 21 december 2018
Studiecirklar 20 december 2018
Gudstjänst / Worship 20 december 2018
Söndagsskola 20 december 2018
Medarbetare - Staff 17 augusti 2018
Jubileumsåret 2018 - Jubilee Year 2018 17 augusti 2018
Överblicksfolder all verksamhet / Overview folder all activities 05 juli 2018
Informationsfolder 05 juli 2018
Media 01 juli 2018
In English 29 juni 2018
Ord 29 juni 2018
Verksamhet 29 juni 2018
Program 29 juni 2018
Språkgrupper 29 juni 2018
Integritet 27 Maj 2018
Dokument 23 april 2018
Dags för årsmöten - Time for Annual meetings! 01 mars 2018
From Pastor Sam's desk Feb 2018 22 februari 2018
End of a Season 16 december 2017
A Christmas Message from Pastor Sam. 16 december 2017
From Pastor Sam's Desk 16 december 2017
An end of year message from Pastor Sam's desk 16 december 2017
From Pastor Sam's desk 16 december 2017
From Pastor Sam's Desk 16 december 2017
A Christmas Message from Pastor Sam 16 december 2017
My Lord, My Love 16 december 2017
Jesus and His life 16 december 2017
For You 16 december 2017
Follow Pastor Sam's program live streamed on gicfamily.org 18 september 2016
Nyanställd med fokus på barn och unga 02 december 2015
From Pastor Sam's desk 11 oktober 2015
Forgiveness 11 oktober 2015
Welcome to the International congregation 11 oktober 2015
Testimony & Music Service 11 oktober 2015
Welcome to the Indo-Pak congregation 11 oktober 2015
Välkommen till svenska språkgruppen 11 oktober 2015
Bilder & minnen 10 oktober 2015