In English

Innehållet är helt eller delvis på engelska. 

Asylsökande och nyanlända 22 februari 2018
From Pastor Sam's desk Feb 2018 22 februari 2018
Programblad 21 februari 2018
Studiecirklar 13 januari 2018
End of a Season 16 december 2017
A Christmas Message from Pastor Sam. 16 december 2017
From Pastor Sam's Desk 16 december 2017
An end of year message from Pastor Sam's desk 16 december 2017
From Pastor Sam's desk 16 december 2017
From Pastor Sam's Desk 16 december 2017
A Christmas Message from Pastor Sam 16 december 2017
My Lord, My Love 16 december 2017
Jesus and His life 16 december 2017
For You 16 december 2017
Happiness Club 16 december 2017
Dokument 22 november 2017
Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda 04 oktober 2017
Follow Pastor Sam's program live streamed on gicfamily.org 18 september 2016
Medarbetare - Staff 29 maj 2016
Söndagsskola 10 april 2016
Nyanställd med fokus på barn och unga 02 december 2015
Gudstjänst / Worship 15 november 2015
Bibelstudie- och bönegrupp 15 november 2015
From Pastor Sam's desk 11 oktober 2015
Forgiveness 11 oktober 2015
Welcome to the International congregation 11 oktober 2015
Testimony & Music Service 11 oktober 2015
Welcome to the Indo-Pak congregation 11 oktober 2015
Välkommen till svenska språkgruppen 11 oktober 2015
Bilder & minnen 10 oktober 2015
Media 10 oktober 2015