In English

Innehållet är helt eller delvis på engelska. 

Equmeniakyrkan Hallunda och Equmenia Hallunda 04 oktober 2017
Programblad 01 september 2017
Dokument 13 mars 2017
Happiness Club 11 mars 2017
From Pastor Sam's desk - spring 2017 11 mars 2017
Studiecirklar 06 januari 2017
An end of year message from Pastor Sam's desk 05 januari 2017
My Lord, My Love 18 september 2016
A Christmas Message from Pastor Sam. 18 september 2016
Follow Pastor Sam's program live streamed on gicfamily.org 18 september 2016
From Pastor Sam's Desk in September 18 september 2016
Medarbetare - Staff 29 maj 2016
Söndagsskola 10 april 2016
Nyanställd med fokus på barn och unga 02 december 2015
Gudstjänst / Worship 15 november 2015
Bibelstudie- och bönegrupp 15 november 2015
End of a Season 29 oktober 2015
From Pastor Sam's desk 11 oktober 2015
Forgiveness 11 oktober 2015
Welcome to the International congregation 11 oktober 2015
Testimony & Music Service 11 oktober 2015
Welcome to the Indo-Pak congregation 11 oktober 2015
Välkommen till svenska språkgruppen 11 oktober 2015
Bilder & minnen 10 oktober 2015
Media 10 oktober 2015